Velkommen til Stannum

Stannum – Nettselskapet i Tinn kommune. Stannum står for drift og vedlikehold av strømnettet i Tinn kommune. Det omfatter både høyspenningsanlegg og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde. Vi har i dag ca. 8000 kunder samt ca. 450 nettstasjoner i vårt konsesjonsområdet.