Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene. Deres oppgave er å redusere antall skader og ulykker med elektrisk årsak. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE Stannum AS har ansvar for tilsyn av ca. 8000 målepunkter i Tinn kommune (Ny-anleggskontroll, anleggskontroll/verifikasjon, jordfeilkontroll, samt revisjon av HMS-arbeid i virksomheter opp mot El-tilsynsloven)

Kontaktinformasjon: 

Åpningstider: 08:00 - 15:00

Postadresse: Postboks 94, 3661 Rjukan

Telefonnummer sentralbord: 350 94 000

Epost til inspektør: halvar.andreassen@stannum.no

Har du spørsmål om elsikkerhet?

Kontakt oss her
* obligatorisk informasjon

Faktaark om komfyrvakter