Vi tatt i bruk Cubit som tilsyns modul i Stannum AS.
Installatører skal for ettertiden bruke følgende på denne lenken: Rettemelding Cubit


Følg veiledning for registrering av bruker i lenken: Se brukerveiledning her