Vi tatt i bruk Cubit som tilsyns modul i Stannum AS.

Ny rettemeldingsportal fra juni 2024: Rettemelding Sanako 

Rettemelding Cubit (gammel løsning): Rettemelding Cubit

Følg veiledning for registrering av bruker i Sanako: Veiledning Sanako