Tilknytning av større uttaks kunder

Ved utvikling av større industribygg/næringsbygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må kunde (utbygger) så tidlig som mulig kontakte Nettselskapet.

Dette skjemaet fylles ut direkte av større kunder eller etter at Nettselskapet henviser kunden til skjemaet.

Søknad om tilknytning (dersom utbyggingen er sikker)
Ønske om prisestimat for tilknytning (dersom utbyggingen er usikker)
Innmelder:
Org. nummer (hvis du bestiller som bedrift)
Er innmelder samme som utbygger/den som skal ha tilbud?
Dersom nei fyll ut:
Sted for ønsket tilknytning
Reguleringsplan (type utbygging)
Informasjon om utbyggers fremdriftsplan
Teknisk info (Her vil vi kartlegge størrelse og type tilknytning.)
Ved blokker og byggefelt/hyttefelt
Ved industri, næring, ladestasjon Viktig å få en oversikt over kundens installasjon og sårbarhet.
Pålitelighet (Dersom kunden tilknyttes med en forbindelse vil påliteligheten være lavere enn om kunden tilknyttes med to forbindelser. Samtidig koster to forbindelser mer)
Skal anlegget ha UPS eller annen reserve
Skal det være store motorer over 100 kVA eller variabel last
Skal anlegget ha likeretter/vekselrettere
Skal anlegget ha store batterier
* obligatorisk informasjon