Nettleieprisene for 2021 utvides til å være gjeldende frem til 01.04.2022 i forbindelse med Stortingets vedtak om å utsette ny nettleiemodell.


Tabellene nedenfor viser nettariffer gjeldende til og med 31.03.2022 Forklaring på de enkelte satsene finner du under spørsmål og svar om nettleie.


Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i offentlige avgifter.


Disse prisene gjelder bruk av strømnettet. Husk at kraftprisene fra din kraftleverandør kommer i tillegg.


Til dekning av kostnader for nettkunder uten automatisk måleravlesning tilkommet et gebyr på kr 1500,- eks mva.

Husholdninger og fritidsboliger


Prisene er inkludert avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

BeskrivelseSikring

Fastledd kr/år

Energiledd øre/kWh

Målt anlegg

Inntil 63 A337531,76
Inntil 160 A450031,76
Umålt anlegg187531,76
Gebyr for manuell strømmålerkr 1875 pr år

Næringskunder med hovedsikring til og med 160 A


Prisene er eksklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

SikringFastledd kr/årEnergiledd øre/kWh
Inntil 63 A255015,5
Inntil 160 A340015,5
Gebyr for manuell strømmålerkr 1500 pr år

Næringskunder effekttariff


Prisene er eksklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

KundegruppeEffektgrense kWFastledd
kr/år
Energiledd øre/kWh
hele året
Effektledd kr/kW mnd
Trappetariff for kunder med effektuttak over 65 kWFørste 100 kW50006,856,00
Over 100 kW6,837,00
Høyspent65003,423,00

Byggestrøm


Prisene er inklusiv avgift til Enova, forbruksavgift og moms (se informasjon om avgifter nederst på siden).

Fastledd kr. pr. mnd.281,25
Leie av skap i kr. pr. mnd.208,33
Til og fra koblinger i kr2500,-
Forbruk energiledd øre/kWh31,76

Bestill byggestrøm her.

Avgifter


Staten har vedtatt følgende avgifter fra 01.01.2021. Alle priser ekskl.mva.

KundegruppeEnovaForbruks-avgift øre/kWh
Husholdning, fritidsboliger, etc.1,0 øre/kWh8,91
Næringskunder800-, kr pr. år8,91
Næringskunder, redusert sats
(Kunder med næringskode 5 til 33)
800-, kr pr. år0,546

Forbruksavgift for elektrisk kraft


Stannum har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Skattedirektoratet.


Reglene for forbruksavgift i korte trekk:


  • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift, se prislisten ovenfor for avgiftssats.
  • Bedrifter med næringskode innenfor 5 – 33 og 38.320, 88.993, 88.994 (SN2007) betaler redusert avgift. For ytterligere detaljer se mer informasjon her.
  • Redusert avgift gjelder bare for forbruk i selve produksjonsprosessen.
  • I noen særtilfeller gis det fritak fra forbruksavgift, dette er nærmere forklart i Skatteetatens rundskriv (mer informasjon her).
  • Alt forbruk som ikke brukes i produksjonsprosessen regnes som brukt til administrasjon.
  • Forbruk til administrasjonsbygg skal belastes med full forbruksavgift.
  • Når flere typer virksomhet ligger bak samme måler skal det foretas en fordeling på de ulike avgiftssatsene.
  • Kunden må på et eget skjema dokumentere retten til redusert avgift eller avgiftsfritak.
  • Bedriftene er selv ansvarlig overfor Skattedirektoratet for å betale korrekt avgiftssats.

Skattedirektoratet har besluttet at all dokumentasjon skal fornyes årlig jfr § 3-12-9 Dokumentasjon for rett til redusert sats.

Dette betyr at bedrifter med fritak eller redusert avgift årlig må sende inn ny dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget. I tillegg må bedriftene melde endringer som skjer i løpet av året. Stannum AS vil i forkant av nytt år sende en skriftlig påminnelse om dette. Vi anbefaler da at bedriftene også kontrollerer at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode. Skjema for å dokumentere retten til redusert avgift finner du?

Standard avtaler


Standardavtale for nettleie for private og for bedrifter m.v. kan lastes ned her.