Stannum AS har konsesjon på nettdriften i Tinn Kommune. I utstrekning dreier dette seg om grenser mot Rauland i vest, Notodden i øst, Nummedal i nord og Hjartdal i sør. Topografien i området har gitt energiverket en rekke utfordringer opp i gjennom tidene for å kunne levere strøm inn i heimen. Anleggene driftes og vedlikeholdes fra Rjukan og Tinn Austbygd.

Stannum AS har ved utgangen av 2023 ca. 23 mil med høyspentkabel i bakken, ca. 17 mil med høyspentlinjer og 450 nettstasjoner. Lavspenningsanlegg i jord utgjør ca 41 mil og ca 55 mil med luftkabelanlegg.

Rjukantoppen