Meld anlegg her - Elsmart

Elsmart - Ekstern nettside

Stannum bruker Elsmart som tjeneste for å melde nyanlegg og endringer av eksisterende anlegg. Elsmart er en web-basert løsning for å melde anlegg inn til oss, samt videre kommunikasjon skjer på denne plattformen frem til påkobling/eventuelle endringer av anlegg står for tur. Når anlegget er ferdigmeldt må det påberegnes 1 uke til målermontør er klar for å sette opp måler. Elsmart er et verktøy for installatører og nettselskap, trenger du hjelp som installatør til registrering ta kontakt med oss eller Elsmart direkte. Er du privatkunde ber vi deg ta kontakt på mail (post@stannum.no) eller ringe oss på (+47 35 09 40 00) for eventuelt tilbud på tilkobling eller endringer av eksisterende anlegg.

Logg inn i Elsmart når du skal melde om:

  • Ny installasjon
  • Nytt anlegg
  • Utvidelse og endring av overbelastningsvern/hovedsikring
  • Arbeid i målepunkt
  • Bruksendring
  • Tilknytning egen byggekasse