Nettkunder skal få utbetalt kompensasjon fra Stannum ved svært langvarige strømbrudd, det vil si avbrudd som varer over 12 timer.

Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd

Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Kompensasjonen per målepunkt er:

  • For husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • For fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kompensasjonen skal utbetales sluttbruker innen 12 uker etter at strømtilførselen ble gjenopprettet.

Kilde: NVE – RME (Ekstern nettside)