Driftsmeldinger og feil

19.01.22: Informasjon - meldt uvær i Tinn kommune: Vi har i dag besluttet å øke beredskap ift. vinden som er meldt. Vi vil de neste dagene være godt forberedt på eventuelle strømutkoblinger i nettet. Feilsøking og eventuelle reparasjoner vil bli gjennomført så raskt som mulig. Ved krevende værforhold kan gjenopprettingsarbeid ta noe lengre tid enn normalt, da vi må ta hensyn til sikkerheten til våre montører. Mvh Stannum AS.