Stannum er lovpålagt at vi i enhver sammenheng skal opptre nøytralt ovenfor kraftleverandører og sluttbrukere, herunder når det gjelder informasjon om leverandører og kraftmarket. Stannum skal håntere informasjon på en måte som gjør at enkeltleverandører ikke kan gis konkuransefortrinn.

Ved leverandørbytte av kraft vil du fortsatt få regning på nettleien fra din lokale netteier, men du står fritt til å velge den kraftleverandøren du ønsker.

Slik bytter du kraftleverandør

Under får du svar på hvordan du bytter kraftleverandør og hvilken informasjon du trenger for å gjennomføre denne prosessen.

Velg først en ny kraftleverandør

Når du har valgt din nye kraftleverandør, tar du kontakt med dem på e-post eller telefon. Du får tilsendt en kontrakt på kjøp av kraft og et oppsigelsesskjema stilet til din nåværende kraftleverandør. Mange kraftleverandører har også skjemaer for dette på sin nettside.

Les av målerstanden

Du trenger nøyaktig målerstand når du skal bytte leverandør og du må derfor lese av strømmåleren din. Det er også viktig å ha notert målerpunktID/målernummer. Signer papirene du har fått tilsendt eller skrevet ut fra nettet og send dem i retur til din nye kraftleverandør.

Når trer endringen i kraft?

Din nye kraftleverandør vil etter å ha mottatt signerte kontrakter fra deg, informere din nåværende kraftleverandør og netteier om skifte av kraftleverandør. Etter ca. tre uker vil byttet skje og du vil motta kraft fra din nye leverandør.

Oversikt over kraftpriser

Priser varierer fra leverandør til leverandør og på Forbrukerrådets sider finner du oppdaterte priser til enhver tid. Vær oppmerksom på at Forbrukerrådet bare viser produkter som er meldepliktige.

Kontakt din foretrukne strømleverandør, eller gå inn på forbrukerrådets sider: www.strompris.no

Knappen under tar deg til forbrukerrådets oversikt over strømpriser.