Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger, ser du mulighet for forbedringer?

Stannum.no er utviklet etter forskrift for universell utforming av IKT.

Vi har mange målgrupper og brukere som skal ha like muligheter til tjenester og informasjon på nettsidene, uavhenging av brukeres funksjon.