DSB gjennomfører tilsyn etter el-tilsynsloven med eiere av elektriske anlegg og virksomheter som bygger og drifter elektriske anlegg, både hos landbaserte- og maritime tilsynsobjekter

https://www.dsb.no/