Hus i marka
Har du som vane å koble fra strømmen på hytta hver gang du reiser derfra? Da må du sørge for å gjøre det riktig.

Mange hytteeiere kobler fra hele det elektriske anlegget ved å ta hovedsikringen, enten det er for noen uker eller måneder. Har du fått med deg at du nå skal endre fremgangsmåte?

Det gjelder dersom om du har fått installert en ny strømmåler, AMS-måleren. Da skal du ikke lenger skru av hovedsikringen, men trykke på bryteren på selve måleren.

Ulempen ved å ta hovedsikringen

Det som skjer når du skrur av hovedsikringen på hytta er at nettselskapet får beskjed om at anlegget ditt er uten spenning. Og når de ikke vet at det er du som er årsaken bak strømbruddet, vil selskapet sette i gang med å finne årsaken – noe som kan føre til unødvendige kostnader for nettselskapet.

Bruker du heller målerens bryter vil den fortsatt kommunisere med nettselskapets radionettverk. Slik kan nettselskapet fortsette å sikre at strømforsyningen til hytta er som det skal, også når du ikke er der. De kan også raskt oppdage feil og skader som kan vise seg å være farlige, og sende reparatører umiddelbart.

Hus i snøen
Strømmen på hytta er like trygg

Når du bruker knappen på måleren og lar hovedsikringen på hytta være på, sikrer du at vi fortsatt kan varsle deg om feil i anlegget eller lynnedslag. Fordi den er spenningssatt kan den fortsette å måle, og vise riktig data – som at du ikke bruker strøm. Det sikrer også at du betaler for faktisk forbruk.

AMS-målerne kan dessuten avdekke skumle jordfeil eller stor variasjon i spenningskurven, og kan slik avverge branner – før de skjer.

Når du skrur av strømmåleren kobles strømmen fra, og alle kurssikringer er strømløse. Selv om strømmåleren er koblet til strømnettet er det liten fare for at noe skal skje. Det er også liten sannsynlighet for at det er feil mellom AMS-måleren og kortslutningsvernet.

Du ivaretar elsikkerheten

Husk at du derfor ikke trenger å gjøre mer enn å trykke på knappen på strømmåleren neste gang du forlater hytta og vil koble fra strømmen. Du slår den like enkelt på igjen – ved å trykk en gang til på bryteren. Ved å følge riktig fremgangsmåte ivaretar du både elsikkerheten og AMS-kravet om reelle måleverdier.

Stannum hovedsikring
Aidon-6000 bruksanvisning

Visuell beskrivelse, under Du ivaretar elsikkerheten ligger det en fremgangsmåte som er tekstet.