Vilkår

  • Bestill byggestrøm minst 1 uke før oppstart.
  • Byggestrømskap leveres med ca. 6-8 m gummiledning.
  • Byggestrømskap monters opp ved nærmeste kabelskap eller lavspentmast ut i fra gitt anleggsadresse.
  • Er det ønskelig å plassere skapet i tomt eller annet sted, vil det bli fakturert ekstra for fremføring av kabel til evt. tomt + arbeidstimer dette medfører.
  • Skapet SKAL henges opp på stativ eller vegg (dette er leietakers ansvar).
  • Leietaker er ansvarlig for byggestrømskapet under utleieperioden, skapet skal leveres tilbake i den stand det ble utlevert. Ta kontakt om det skulle være mangler eller feil under utleieperioden.
  • Frist for å avbestille bygge strøm er 7 dager.
  • Maksimal utleietid er 3 år.