Tinn energi opprettholder vakt og beredskap i Tinn kommune.

Vi jobber med å overholde de myndighetspålagte restriksjonene vi har fått, om å ikke være en spreder av koronavirus.

Tinn energi nettavdeling innførte fra torsdag ettermiddag i forrige uke, restriksjoner for våre montører. Dette går i hovedsak ut på at vi ikke jobber sammen i flere lag og ingen felles møteplasser utover det som er nødvendig.

Kundekontakt skal være minimalt. Derfor henstiller vialle til å vise stor forsiktighet med arbeid langs våre kraftlinjer og kabelgrøfter.

Skogrydding og vedproduksjon, sammen med graving av grøfter kan gi skader på våre anlegg som må utbedres, og som gjør at vi ikke kan opprettholde de restriksjonene som vi har nå.

Dette kan igjen medføre redusert beredskap ved større hendelser i nettet.