Har du mottatt SMS fra Let’s Pay med fra Stannum AS som avsender?

Den er helt trygg å åpne. Vi har begynt med en ny type elektronisk betalingspåminnelse til privatkunder via Lets Pay og Kredinor!

Slik fungerer det:

  • Du mottar SMS vedrørende din ubetalt faktura 6-9 dager etter forfall
  • Klikk på linken i SMS for å komme direkte til betalingsvindu hvor du kan betale fakturaen i sin helhet
  • Klikk på knappen “gå til betaling” og du kommer direkte til betalingsmetode
  • Velg betalingsmåten “betalingskort” eller “Vipps”
  • Fyll inn infoen vi trenger og trykk fortsett. Du får deretter bekreftelse på at betalingen er mottatt!
Letspay1
Letspay2